ВУЗ ШАГ

Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

 

Поєднання інтерактивних методик навчання з розвитком мотивацій молодших школярів як умова підвищення ефективності навчання

Молодший шкільний вік особливо сприятливий для розвитку мотивації досягнення успіхів у навчальній, трудовій, ігровій діяльності дітей.

Згодом цей мотив стає досить стійким, домінує над мотивом уникнення невдач, прискорює розвиток різноманітних здібностей дитини.

Я розглядаю питання формування мотивації навчальної діяльності молодших школярів як запоруку підвищенням ефективності навчання. Під час проведення уроків ставлю собі мету дати дитині глибокі і міцні знання, головне завдання не просто викладати матеріал, а й залучаю учнів до активної участі в опрацюванні даної теми. При цьому застосовую сучасні інноваційні методики навчання. Намагаюся, щоб учні опанували відповідну тему, могли навчити інших, вміли відстояти свою думку, застосовувати здобуті знання поза межами навчальної ситуації.

Основою ефективного навчання учнів є формування в дитини мотивації до навчальної діяльності. Саме вмотивована діяльність стимулює дитину до навчання, якісного засвоєння знань, розвитку. Основи мотивації навчання закладаються саме в молодшому шкільному віці.

Залежно від мотивації одне завдання дитина може не виконувати взагалі або виконувати з різним ступенем активності, а над іншим готова просидіти тривалий час, не помічаючи завершення уроку.

Навчальна діяльність має складну структуру. Для того, щоб у молодших школярів виникло бажання виконувати навчальні завдання, спочатку проводжу спеціальну роботу, спрямовану на формування ігрової мотивації, і лише потім переходжу до постановки навчального завдання. Особливо це стосується першокласників, які переступають поріг школи у шість років. У дітей цього віку внутрішня мотивація. Пізнавальна мотивація лише починає формуватися. Дитина починає навчання, не знаючи, як учитися. Пізнавальні мотиви дітей цього віку ситуативні і вкрай нестійкі. Постає питання постійного збереження і збільшення інтересу кожної дитини до школи й навчання взагалі.

Уже на початковому етапі навчання починаються перші проблеми в організації навчальної діяльності молодших школярів. Звертаю увагу на те, що діти в переважній більшості навіть не готові до спілкування. І тут на допомогу приходять традиційні інтерактивні методи навчання, спрямовані на розвиток творчих здібностей, практичне спрямування навчальної діяльності учнів, які спонукають дітей до аналізу та узагальнення запропонованого матеріалу й формують уміння вчитися.

Для школярів молодшого шкільного віку невід’ємним компонентом навчальної діяльності є ігрові форми роботи. Гра може «примусити» їх почати виконувати якісь дії спільно.

Сформованість ігрової діяльності є основою для формування спочатку навчальної, а потім й інших видів діяльності.

Саме ігрові форми роботи спонукають дітей до засвоєння нових знань, а це є обов’язковою складовою розвитку мотивації учнями навчальної діяльності.

Серед аргументів, що мотивують учня до здобуття нових знань, виділяю такі:

  • зростай у своїх знаннях;
  • умій відстояти себе, заявити про себе своїми знаннями;
  • пам’ятай, що ваші знання – це шлях до успіху;
  • покращуй своїми знаннями комунікативні здібності;
  • учись і вмій навчити іншого.

На сучасному етапі вводжу в практику інтерактивні технології. Інтерактивними слід вважати технології навчання, які здійснюються шляхом активної взаємодії вчителя і учнів у процесі навчання.

Використання інтерактивних методик навчання із розвитком мотивації молодших школярів дає змогу покращити результативність і якість навчальної діяльності.

Тому, на мою думку, надзвичайно важливо розвивати в дітей молодшого шкільного віку не просто бажання вчитися, прагнення оволодіти знаннями, а виховувати у дитини органічну потребу вмотивовано сприймати нову інформацію, вміти застосовувати її в реальному житті, використовувати нові знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

Подобається