Національно - патріотичне виховання юного покоління

Актуальність національно-патріотичного виховання особистості в сучасному українському суспільстві великою мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку та застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб'єктивно привабливих і водночас соціально значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби особистості - потреби в самовизначенні та самоствердженні.

Відповідно до закону України «Про загальну середню освіту» виховання громадянина має бути спрямованим передусім на розвиток патріотизму, любові до свого народу, до України. Отже, проблема патріотичного виховання, як і в минулі віки, залишається всепрониклою, найважливішою.

Перед адміністрацією Пирятинської спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 поставлене одне із пріоритетних завдань Програми розвитку загальної середньої освіти: донести до учнівської молоді ідеологію української державності, де головним є відродження і формування національної свідомості, гордість за незалежність своєї нації. Будь-яка національна школа мусить виховувати громадян України. Нам необхідно працювати так, щоб випускники школи усвідомили те, що вони - громадяни України, щоб пишалися тим, що живуть і працюють у великій прадавній європейській державі.

 

Головним завданням школи є:

 

формування в учнів ідеалу людини-патріота, захисника Вітчизни;

психологічна підготовка учнів до активної діяльності в колективі, а також до дій в екстремальних ситуаціях;

створення в школі навчально-матеріальної бази, спрямованої на забезпечення підвищення рівня національної свідомості та патріотичного виховання учнівської молоді.

Виховна система школи створюється силами всіх учасників навчально-виховного процесу - учителями, дітьми, батьками. У процесі їх взаємодії формулюються цілі і завдання, визначаються шляхи її реалізації, організовується різноманітна діяльність. Результатом роботи школи є випускник, в якого сформовано рівень соціальної зрілості, достатньої для забезпечення його самостійності у різноманітних сферах життєдіяльності, здорова людина, творча особистість з розвиненою потребою у самореалізації та самовдосконаленні, з гуманістичним, світоглядом та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.

 

 

/uploads/editor/35/16631/sitepage_113/files/prezentaciya_patriotichne_vihovannya_2_a.ppt

uploads/editor/35/16631/sitepage_113/files/patriotichne_vihovannya_2_b_klas.ppt

 

 

 

 

 

 

 

/uploads/editor/35/16631/sitepage_113/files/patriotichne_vihovannya_v_6b_klasi.pptx

 

 

 

/uploads/editor/35/16631/sitepage_113/files/patriotichne_vihovannya_v_11b_klasi.docx